komercyjne ogłoszenia nieruchomości
oferta nieruchomości: OB586
data dodania: 22-11-2017
wyświetleń: 717

do wynajęcia obiekt kamienica       powierzchnia: 250,00 m2       cena: 189 000,00 PLN

miasto: Sulechów       ulica: Niepodległości

GALERIA

Brak zdjęć dla tej oferty nieruchomości

OPIS OFERTY NIERUCHOMOŚCI

ZARZĄD POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
działając zgodnie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

OGŁASZA

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zielonogórskiego, wraz
z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, położonego w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 33 przeznaczonego do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Opis ogólny gruntu
Działka numer 325/18 o pow. 0,2078 ha położona jest w Sulechowie przy ulicy Aleja Niepodległości 33. Teren działki jest uzbrojony w podziemne przewody sieci urządzeń infrastruktury technicznej i komunalnej w pełnym zakresie bez CO zdalaczynnego. Budynek jest ogrzewany z kotłowni szpitalnej.

Opis ogólny budynków
Zasadniczy budynek jest budynkiem mieszkalno-użytkowym, w zabudowie zwartej, dwu bryłowy składający się z części zasadniczej budynku
o trzech kondygnacjach i w całości podpiwniczonej oraz z przylegającego budynku pomocniczego, jednokondygnacyjnego, w całości podpiwniczonego,
z zewnętrznymi wejściami bezpośrednimi do części lokali. W budynku prowadzono na bieżąco gospodarkę remontową, lecz mimo tego
w całym budynku należy wymienić stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzić remont kapitalny instalacji wodociągowej i elektroenergetycznej, a przede wszyst-kim wymienić piony kanalizacyjne. Budynki są zasilane z jednego węzła c.o., wodnego i elektroenergetycznego. Węzły znajdują się we władaniu SP ZOZ w Sule-chowie, są przewidziane do likwidacji, dlatego zajdzie potrzeba wykonania samodzielnych obwodów i założenia mierników dla poszczególnych lokali na koszt nabywców tych lokali. Należy uwzględnić konieczność założenia ogrzewania dla każdego z lokali. Stan techniczny budynku określono jako średni.
Zespół budynków garażowo-gospodarczych, w których znajduje się pomieszczenie przynależne do lokalu nr 2 to budynki parterowe, niepodpiwniczone, wykonane w technologii tradycyjnej, murowane. Stan techniczny określono jako średni, widoczne ubytki w elewacji.

W celu zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej na działce nr 325/18 została ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez tę działkę do działki nr 325/17 na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela działki nr 325/17.


Lp.
Położenie
nieruchomości
Numer działki
Pow.
działki

Opis nieruchomości
Cena nieruchomości
Wadium
10% ceny wywoławczej


1.
Sulechów
Al. Niepodległości 33

325/18

Księga wieczysta
ZG2S/00031909/4
0,2078 ha Lokal użytkowy numer 2
o powierzchni użytkowej 250,8 m2
i przynależnego pomieszczenia gospodar-czego o powierzchni 6,7 m2 położony na parterze (I kondygnacji) budynku miesz-kalno-użytkowego. Lokal składa się z 23 pomieszczeń o funkcji biurowo-usługowej. Stan techniczny obecnie średni, wymaga remontu.
Do lokalu przynależy udział w gruncie
i w częściach wspólnych budynku wyno-szący 183/ 1 000. Cena wywoławcza lokalu wraz
z przynależnościami :

189 000,00 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt dzie-więć tysięcy
złotych 00/100)

w tym wartość udziału
w gruncie :
23 800,00 zł
(słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych 00/100)


Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
18 900,00 zł

- Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5,
pokój nr 101.
- Zakończony wynikiem negatywnym pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 29 maja 2017 r.
- Zakończony wynikiem negatywnym drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 1 sierpnia 2017 r.
- Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
- Przedmiotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycz-nej budynków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1498).
- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu.
- Nieruchomość, w której znajduje się przedmiotowy lokal posiada dostęp do drogi publicznej.
- Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu i umowie notarialnej, że:
• wiadomym jest mu, iż sprzedaż przedmiotowego lokalu następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
• znany jest mu przedmiot przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do wyglądu i stanu przedmiotowego lokalu.
- Wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w terminie do dnia 21 grudnia 2017 r. w kasie lub na konto Powiatu Zielonogórskiego Nr: 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003, (ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium, numeru lokalu oraz uczestnika przetargu w przypadku gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.
- Oboje małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
- Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze zobowiązane są przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny wypis
z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników) na nabycie nie-ruchomości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).
- Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.
- Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
- Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
- Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
- Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
- Organizator przetargu w dniu 12 grudnia 2017 r. w godzinach 1400-1500 umożliwi obejrzenie przedmiotowego lokalu, po uprzednim kontakcie
telefonicznym pod nr 68 45 27 523.
- Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 pokój nr 105 lub
telefonicznie pod nr tel. 68 45 27 523.
- Ogłoszenie o przetargu jest również opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze www.powiat-zielonogorski.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-zielonogorski.pl.

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU.Zielona Góra, dnia 22 listopada 2017 r.
Polecamy ofertę nieruchomości do wynajęcia obiekt kamienica, 250,00 m2, 189 000,00 PLN, Sulechów

nieruchomosci-bez-posrednikow.com.pl
Kardik
ogloszenia-nieruchomosci.info
nieruchomosci-komercyjne.info
Tanax Dystrybucja
firmy-usługi24.pl
Miejsce na Twoją reklamę!
nieruchomosci-wynajem.com.pl

SZCZEGÓŁY OFERTY NIERUCHOMOŚCI

Transakcja:sprzedam
Powierzchnia całkowita:250,00 m2
Powierzchnia użytkowa:258,00 m2
Powierzchnia działki:2 078,00 m2
Liczba pięter:0
Liczba pomieszczeń:0
Materiał budynku:
Typ obiektu:kamienica
Dojazd:utwardzony
Media:prąd, woda, kanalizacja
Ogrzewanie:Tak
Rodzaj ogrzewania:CO miejskie
Lokalizacja:Województwo: lubuskie
Powiat: zielonogórski
Miejscowość: Sulechów
Ulica: Niepodległości

LOKALIZACJA NA MAPIE

Właściciel oferty nie ustawił lokalizacji na mapie.

KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM OFERTY

Pani Magdalena Woźna
Telefon stacjonarny: 68 45 27 523
Właściciel oferty nie wyraził zgody na kontakt agencji nieruchomości!


Kontaktując się z ogłoszeniodawcą prosimy wspomnieć o serwisie nieruchomosci-komercyjne.info jako miejscu odnalezienia oferty.


Wyślij zapytanie o ofertę       Zgłoś nieprawidłowość       Zaloguj do oferty

INNE KOMERCYJNE OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI

» działki Zielona Góra     » lokale, biura Zielona Góra     » obiekty Zielona Góra     » darmowe ogłoszenia nieruchomości Zielona Góra

PRZEGLĄDANA KOMERCYJNA OFERTA NIERUCHOMOŚCI

sprzedam, obiekt kamienica, 250,00 m2, Zielona Góra Sulechów, 189 000,00 PLN


« Powrót na listę wyszukania ˆ Na górę strony

Następna oferta nieruchomości »
Dodaj ogłoszenie   |   Współpraca   |   Logowanie / Rejestracja   |   Regulamin   |   Polityka prywatności   |   Kontakt   |   Katalog firm
© Grupa Bartex   -   Nieruchomosci-Komercyjne.info   -   Webmaster: ITB Vega